Proslava Krsne Slave Organizacije ratni veterani Srbije, 16.11.2008. godine

Proslava Krsne Slave Organizacije ratni veterani Srbije, 16.11.2008. godine.

Click to see real size
Click to see real size
Click to see real size
Click to see real size
Click to see real size