Gazimestan 2008.

Delegacija Izvršnog Odbora Organizacije Ratni veterani Srbije položila je vence na Gazimestanu u okviru obeležavanja dana Kosovskog boja i Vidovdana.

Click to see real size
Zastava Organizacije ratni veterani Srbije na Lazarevoj kletvi
Click to see real size
Predsednik IO Avramović Branko sa clanovima IO,
Mitrović Mladen, Zdravković Miroslav i Virijević Nikola
Click to see real size
Predsednik IO Avramović Branko sa clanovima IO,
Zdravković Miroslav i Virijević Nikola