Ecke rechts
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilDobrodošli / Welcome arrow Naši problemi arrow Medicinski problemi arrow Alkoholizam Header Pic
Header Pic

Alkoholizam

PDF Štampaj E-pošta

Image
Dolaskom sa ratišta i povratak u zemlju u kojoj vladaju kriminal i bezakonje uz beskonačne borbe za vlast od strane raznih politicara, gde nema posla za poštene ljude u upropaštenoj ekonomiji, naterao je jedan broj veterana da se odaju alkoholizmu pokušavajući da na taj način pobegnu od stvarnosti koja ih okružuje. Sa alkoholizmom u porodice i okolinu u kojoj živi i radi ratni veteran došlo je, u velikom broju slučajeva i nasilje. Posledice odavanja alkoholu a ne retko i lekovima tipa bensendin koji se u mešavini sa alkoholom pretvara u opijat halucinogenih svojstava, prouzrokovao je asocijalno ponašanje sa kojim se sredina u kojoj se takav slučaj dešava veoma teško bori.

Kao primer ovoj temi moze da posluži i sledeci odlomak iz naučnog rada Slađane Dragišić-Labas iz Instituta za neuropsihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” iz Beograda - pod nazivom „Društveni faktori u etiologiji suicidalnog ponašanja vojnih invalida rata iz 1991-1995

”. ”Na ratištu se broj ispitanika koji uopšte pije, kao i broj onih koji svakodnevno i više puta nedeljno koriste alkohol povećao. Značajno je da se broj ispitanika koji se napijaju na ratištu povećao za 90% u odnosu na predratni period. Na ratištu su se pile veće količine pića, uglavnom žestokog, u odnosu na predratni period. Oko 15% ispitanika iz grupe na ratištu su imali simptome toksikomanskog alkoholizma (gubitak kontrole, alkoholna amnezija, nemogućnost apstinencije, pad tolerancije). U posleratnom periodu smanjio se broj ispitanika koji piju (na 72 – 35,64%) u odnosu na period proveden na ratištu (131 – 64,85%), što govori o prisustvu situacionog pijenja, tj. pijenja radi uklanjanja simptoma izazvanog velikim stresom. Međutim, podaci o sadašnjem pijenju moraju se uzeti kao delimicno tačni, jer je primećeno od strane osoblja RH centara i istraživača da jedan broj ispitanika ima tipican alkoholičarski facijes, da se alkohol često krio po sobama, da je bilo uznemirenosti pri odgovaranju na pitanja o upotrebi alkohola i da se kod jednog broja ispitanika osećao zadah na alokohol, kao i da je provođenje slobodnog vremena ispitanika bilo vezano za mesta gde se pije. Kod 23,07% ispitanika simptomi hronicnog alkoholizma su se prvi put javili na ratištu a prisustvo pretoksikomanske i toksikomanske faze u posleratnom periodu verovatno je uzrokovano nizom nerešenih socijalnih i psihičkih problema.

Veliki broj stranih autora govori o povećanoj upotrebi alkohola u ratnim uslovima, kao i o razvoju psihičkih poremećaja u posleratnom periodu (Behar, 1997; Branchey, Davis, 1984; Brett, 1988; Brinson, 1988; Solomon, 1992; Eberly, 1991; Helzer, 1984; Jelinek, 1994; McFall, 1992; Siegal, 1995; Wasserman, 1992). Naši autori takođe primećuju povećanu upotrebu alkohola na ratištu, kao i nastanak i razvoj psihičkih poremećaja u posleratnom periodu (Bukelić, 1994; Dimitrijević, 1994; Jovičić, 1995; Kaličanin i saradnici, 1994; Petrović, 1992)” – završen citat.

Naša organizacija pokušaće da serijom tribina o mogućnostima normalnog života i sprečavanju alkoholizma među veteranima, edukuje kako svoje članove tako i članove porodice i šire zajednice da prepoznaju problem i utiču na njegovo rešavanje. U ovom radu očekujemo pomoć pre svega od stručnih ljudi koji se ovim problemom bave godinama ali i šire društvena zajednice.

 
Header Pic
left unten
© 2019 Ratni veterani Srbije
right unten