Ecke rechts
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilDobrodošli / Welcome arrow O organizaciji arrow Postanite član Header Pic
Header Pic

Postanite član organizacije

PDF Štampaj E-pošta

Proces pristupanja našoj organizaciji je veoma jednostavan. Nas član može biti svaki punoletan građanin Republike Srbije, sa stalnim mestom boravka na teritoriji Republike Srbije, a koji je na osnovu Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (Sl.list SFRJ br.68, 81 i 75/85) ostvario status ratnog vojnog invalida kao i veteran koji je ostvario status na osnovu zakona o borcima.

Za učlanjenje u organizaciju potrebna je:

  • Lična karta
  • Dve slike
  • Uverenje o učešću u ratu

Ova dokumenta pošaljite na našu adresu: Ul. Rade Končara 62, 11070 Beograd, Zemun.

Počasni i pomažuci članovi mogu biti fizička lica koja prihvataju Statut i osnovna programska opredeljenja R.V.S.

Da bi organizacija ostvarivala svoje ciljeve svaki član mora da ispunjava prava i dužnosti u koja spadaju i:

  • Mogućnost da koristi pomoc R.V.S. u ostvarivanju svojih zakonom utvrđenih prava.
  • Da aktivno učestvuje u ostvarivanju programskih ciljeva R.V.S.
  • Da bira i bude biran u sve organe i tela kao i na izvršne funkcije R.V.S.
  • Da u skladu sa svojim mogućnostima pruža pomoć clanovima R.V.S.
  • Da deluje u skladu sa interesima bez stranačkih i političkih uplitanja.

Ukoliko član u svome radu zakljuci da više ne želi da bude član organizacije ili prekrši postavljena pravila ili deluje protiv interesa R.V.S. tada članstvo u R.V.S. prestaje dobrovoljnim istupanjem ili isključenjem

Odluku o isključenju iz članstva donosi disciplinska komisija R.V.S. u skladu sa Pravilnikom o disciplinskom postupku, kojom se bliže regulišu razlozi i postupak isključenja.

Isključeni ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji, a ukoliko je nezadovoljan njenom odlukom – Skupštini R.V.S. čija je odluka konacna.

Ukoliko članstvo prestane dobrovoljnim istupanjem iz organizacije R.V.S. to se pisanim dokumentom konstatuje na prvoj sednici Izvršnog odbora R.V.S.

Image

Izgled prednje strane članske karte
 
Header Pic
left unten
© 2019 Ratni veterani Srbije
right unten